Liwanag at Dilim

Ang tunay na ganda at ningning ng mga bituwin ay masasaksihan lamang sa dilim ng gabi. Sa gitna ng kapatagan, kung ikaw ay nababalot ng karimlan, mayroon kang dalawang pwedeng pagpilian: magpakain sa takot ng kadiliman, o tumingala at gamiting gabay ang liwanag ng mga tala. Ganyan din sa ating buhay: kung ikaw ay nalulugmok sa kabiguan, kalungkutan, at kasawian, hanapin mo ang tala na gagabay sa yo.

Comments

Popular posts from this blog

Thirty One Years Ago

Project TILT: Ladies, how's your gait?