Tagumpay

Ang tagumpay ay hindi ang kawalan ng kabiguan. Bagkus, ito ay ang ating pagharap at pagkatuto sa mga kapalpakang dumarating sa ating buhay. Hindi masama ang mabigo. Ngunit ang palagpasin ang isang hindi magandang karanasan ng wala kang natututunan - yan ang kasalanan.

Comments

Popular posts from this blog

V-Day 2019

Success And Failure

Short post