Pangarap

Pitong taon na ang nakalipas
Nang puso'y bihagin at igapos
Buha't noo'y pilit makaalpas
Sinikap na ito ay matapos

Larawan sa isip, di mapawi
Bangag sa aga't baliw sa gabi
Katinua'y hindi na nabawi
Dahil sa iyong ganda at yumi

Parusang ito'y aking hinarap
Matatag ma't magiting ay bagsak
Sa 'yong parusang hatid ay sarap
Tunay na saya, ako'y hinatak

Pangarap ang sa tao ay buhay
Pangarap ko, sa `ki'y wag mahimlay

Infinite Fate
Sonnet IX
12/28/01
Blogged with the Flock Browser

Comments

Popular posts from this blog

Thirty One Years Ago

Project TILT: Ladies, how's your gait?