Posts

Showing posts from September, 2010

Happy 4!

In my boring and ordinary plight, Lonely and uneventful existence, Out of this darkness, you brought me your light, Victim no more of this cruel sense Ever so lucky I am 'cause of you Just like someone who found lost family Everything I am is happy and true Now and forever, I'll hold you near me. Nothing can block our love - no height, no length You're the life and soul of my every cell. Loving you is my constant source of strength You're my very own typhoon-brought angel. Now that I'm complete, there's no more dismal Never will I stop loving my kambal.

I fell in love with an angel

Kahit gaano mo na katagal kakilala ang isang tao, mayroon at mayroon ka pa ring malalamang bago tungkol sa kanya. Ang pagkilala sa isang kaibigan, kapamilya, o maging kaaway, ay isang pang habang-buhay na adhikain. Kung tatanggapin natin ito bilang katotohanan, mamarapatin nating tanging ang taong alam nating makakasundo natin ang ating pipiliin upang maging kabiyak ng ating buhay. Sa maiksing panahon na nakilala ko sya, masasabi kong nahanap ko na ang nais kong makasama sa habang panahon. Paano ako nakasisiguro? Kasi sa bawat bagong natututunan ko tungkol sa kanya, lalo lamang nag-aalab ang damdamin kong walang ibang sinasambit kundi ang ngalan nya. Bawat nakakatuwa at nakaka-inis na gawi nya ay nagsisilbing gasolina na nagpapatakbo sa aming relasyon na may surpresa, kasiyahan, at mga aral na matututunan. Higit sa lahat, ano man ang pagdaanan ko sa buong araw, iisang bagay lang ang makakapag tapos nito sa isang mabuting paraan -- ang makausap sya. Sa pagsasara ng araw na ito, aking ba

The Neglect(ed) Blog

Neglect is such a common thing in this world. No matter where you go, you will always hear someone neglecting something. I wonder if it is just human nature, but neglect is so prevalent that people actually expect it to happen in a given timespan. For example, when parents are buying their children new toys, one of the factors they will consider is the amount of time that the child will probably play with those toys. "Dalawang araw lang pagsasawaan din nya yan, tapos hindi na nya papansinin", is a common sentiment that you can hear a mother in the toy store. Neglect is when one put little or no value to something, or someone than one usually does in the past. It presupposes two things: (1) the person/thing has been valuable to him, and (2) this value that he attaches to the person/thing has gradually diminished. The question now is, why? Can we blame it all on human nature? Is it the fault of the person/thing? They say that virtue is a middle point between two vices (actually