Posts

Showing posts from May, 2007

Uninspired

I like you. Yes, I really do. I know you can feel it, I do want you to. It can never be. Yes, I know that too. But please, just let me be, This is what I want to do. I love you. I know this may be too early. But how can I deny this feeling, That all I want is you?

Sinag, Liwanag... Laya?

Sa karimlan ng langit, ang dilim ng gabi, Patak ng luha'y nahulog sa batis. Tadhanang marahas, dakilang naapi, Sa daigdig ng dilim, bumalik-umalis. Digma ng dugo at sigwa ng laman. Silahis ng araw, sumilang sa silangan. Araw na gulang ay nilukob ng karimlan. Ilaw at dilim, nang mag-abot ay naglaban. Kapangyarihang taglay na likas sa araw, Pinalakas ng damdaming puno ng alab. Nasapawan ang biyayang handog ni Adlao, Ginhawa sa loob ay apoy na nagliyab. Hindi natinag ang araw ng kadiliman, Nagpanggap na pag-asa nitong ating bayan. Hinikayat ang mga litong mamamayan, Bumuo ng hukbong sadyang katatakutan. Humupa ang kaguluhan, dilim ay napawi. Sinag ng kalayaa'y nasapawa't nagapi. Unti-unting nalimot, dahan-dahang nasawi. Mapagkunwang liwanag ang siyang nagwagi. Namuno sa bayan, ginapi ang kalaban, Inialay rito, isang huwad na kalayaan. Bayaning tinanghal ang putik na kaibigan, Naging tanglaw na nagdadala sa kawalan. Matagal nang nagapi, mapang-aliping lahi, Atin nga bang nakami

Shippuuden!

A faraway voice calls me in One after another, comrades prepare to battle No more doing the same stuff over and over, We're gonna turn that shit inside-out, ARE YOU READY? My body shivers straight to the core The energy rings out like violent stomping It calls me unrelentingly This is an unstoppable comeback story Come on, everybody stand up! Today's your best shot! You're a speed hunter, you can't be stopped! You're a hit, everyone's watching you! YEAH! Come on, everybody hands up! It's the hero's comeback you've been waiting for! Throw up your hands and count down! Let's go, 3-2-1 MAKE SOME NOISE! Hey yo, there's gonna be risks, can you handle 'em all? Get back up and get it on no matter how much you fall! It's not some deep connection, just a paper-thin session Now those pent-up feelings are a crystal of emotions The rising tide of cheers will give you courage Getting back up this time will be harder than ever. But I know you'l

Metempsychosis

Let this be the day. Like the legendary phoenix rising from the ashes, I will be reborn. My phoenix lament is over. Let the pains and miseries of the past be burnt by my rebirth flame. Today, I will start anew. I will be a new person, stronger and  definitely better. I will soar higher than my previous dreams. And never will I let my focus be disrupted again. This time is MY time. Let this be the day.