Stressed

Kung hindi stressed sa work, stressed naman sa bahay! Hay buhay! Pero salamat na rin at hindi naman nagsasabay.

Comments

Popular posts from this blog

Thirty One Years Ago

Project TILT: Ladies, how's your gait?