Mag-isa

Kung ikaw ang takbuhan ng mga kaibigan mo kapag may problema sila, sino naman ang takbuhan mo kapag ikaw naman ang may problema? Kung ikaw ang nagpapasaya sa kanila kapag sila ay malungkot, sino naman ang nagpapasaya sa yo kapag malungkot ka?

Comments

Popular posts from this blog

Thirty One Years Ago

Project TILT: Ladies, how's your gait?